Windows 7 Ultimate Sp1 x64/x86 En-US March2019 Pre-Activated

Windows 7 Ultimate Sp1 x64/x86 En-US March2019 Pre-Activated – Bản windows 7 sp1 cực ổn định đã được active sẵn General Info:- Name :- en_windows_7_ultimate_sp1_with_updates_march_2019_x64_dvd Architecture :-x64 Size:- 4.54gb Language :- English Activation:- Complete Updates:-…

3 Likes 2 Comments

Windows 7 SP1 Ultimate X64 3in1 OEM MULTi-23 MAR 2019 {Gen2}

Windows 7 SP1 Ultimate X64 3in1 OEM MULTi-23 MAR 2019  [ RELEASE INFO ]  * This release contains one ISO [SOURCE ISO] and 22 executable svf-files. * All exe-files are created from original MSDN releases,…

2 Likes Comment

Windows 7 SP1 Ultimate X64 3in1 OEM ESD ENU Mar2019 [Gen2]

Windows 7 SP1 Ultimate X64 3in1 OEM ESD ENU MAR 2019 [ RELEASE INFO ] * File: W7X64.ULT.ESD.ENU.MAR2019.iso * Size: 3,09GB * Format: Bootable ISO * SOURCE: dvd-677332 * CRC32: 07edcc68 * MD5: 85fdd12366221919460241fbccb82524 *…

2 Likes Comment

Windows 7 Sp1 AIO (x86x64) 13in2 en-us March2019

Windows 7 Sp1 AIO dành cho máy 32bit vfa 64bit cập nhật tháng 3/2019 với nhiều sửa đỗi và update bản vá mới nhất. Bản windows 7 gồm 13 phiên bản khác nhau để các…

1 Like Comment

Windows 7 Ultimate Sp1 x64/x86 [USB3.0] Jan2019 Pre-Activated

General Info:- Name :- ml_windows_7_ultimate_sp1_with_updates_[usb3.0]_jan_2019_x64_dvd Architecture :-x64 Size:- 6.06gb Languages :- Arabic , French , German , Spanish , Crotian , Russian , English , Ukranian , Dutch , Denish , Greek Activation:- Complete Updates:-…

1 Like Comment

Windows 7 Sp1 AIO (x86x64) 13in2 en-us Feb2019

General Info:-  Name :- en_windows_7_aio_sp1_with_updates_x86_feb_2019_dvd en_windows_7_aio_sp1_with_updates_x64_feb_2019_dvd Architecture :-x86 & x64 Size:- 3.83gb & 5.44gb Language :- English Activation:- No, added activator Updates:- Included all new updates of February2019 Author :- Team OS Added/Removed:- Nothing ,…

Like Comment

Windows 7 Sp1 AIO (x86x64) 11in2 Jan2019

General Info:- Name :- ml_windows_7_sp1_aio_with_updates_x64_jan_2019_dvd ml_windows_7_sp1_aio_with_updates_x86_dec_2019_dvd Architecture :-x86-x64 Size:- 4.99gb & 6.45gb Languages :- Arabic , French , German , Spanish , Crotian , Russian , English , Ukranian , Dutch , Denish , Greek…

1 Like Comment

Windows 7 Ultimate V2 Sp1 x64 MOD giao diện cực đẹp

Đây là bản Win7 đã tích hợp đầy đủ tính năng + Mod giao diện cực đẹp. Các bạn tải về và trải nghiệm nha   General Info: Name :- windows_7_ultimate_sp1_USB3_Nicky_Rain Architecture :-x64 Size:- 5.56gb…

4 Likes Comment

Win 7 Sp1 X64 9in1 Oem Esd En-us October 2018

Tải về nhanh Win 7 Sp1 X64 9in1 Oem Esd En-us October 2018 Full Miễn Phí [INFO] * File: WIN7X64.ENU.OCT2018.iso * Kích thước: 3,56GB * Format: Bootable ISO * NGUỒN: X17-59463 * CRC32: 9be2f2bb * MD5:…

3 Likes Comment