Ubuntu 18.04 Lts (bionic Beaver)

Ubuntu 18.04 Lts (bionic Beaver) buntu là một trong những phân phối phổ biến nhất Linux. Điều này đẹp và tạo điều kiện phân phối các hoạt động khác nhau, làm việc với Linux cũng như…

4 Likes 1 Comment

Kali Linux 2018.1 (x86-x64)

Kali Linux 2018.1 (x86-x64) Kali Linux 2018 là bản phân phối Linux dựa trên Debian Linux và là một trong những bản phân phối phổ biến nhất của tin tặc, kẻ tấn công và chuyên…

2 Likes Comment
Kali Linux 2018.2 (x86_x64)

Kali Linux 2018.2 (x86_x64)

Kali Linux 2018.2 (x86_x64) Kali chứa một loạt các công cụ và tiện ích của hacker (tấn công mật khẩu, đánh hơi và giả mạo, kỹ thuật đảo ngược, …). Hacking WiFi / WLAN nước ngoài…

5 Likes 1 Comment