Singaria

Tải game Singaria + Update v20190808-PLAZA Singaria là một trò chơi video hành động, phiêu lưu và nhập vai được phát triển bởi Tactic Forge và được công ty phát hành vào tháng 8 năm 2019 cho hệ điều…

3 Likes Comment

Animus: Stand Alone

Tải game Animus: Stand Alone + Update v1.1.1-PLAZA Animus: Stand Alone là một trò chơi video hành động và nhập vai được phát triển bởi TENBIRDS và được công ty phát hành vào tháng 7 năm 2019 cho hệ điều hành…

Like Comment

Super Neptunia RPG – Deluxe Edition

Tải game Super Neptunia RPG – Deluxe Edition Super Neptunia RPG là một trò chơi video phiêu lưu hành động, phiêu lưu và nhập vai được phát triển bởi Artisan Studios và được Idea Factory International phát hành vào…

Like Comment

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech

Tải game SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech + Update v20190808-PLAZA SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech là một trò chơi video hành động, phiêu lưu và nhập vai được phát triển bởi Image & Form Games và được phát triển…

Like Comment

The Dragons Twilight II

Tải game The Dragons Twilight II Dragons Twilight II là một trò chơi video nhập vai được phát triển bởi GA Williams và được công ty phát hành vào tháng 8 năm 2019 cho hệ điều hành Microsoft Windows . Trò chơi…

7 Likes Comment

Ashes of the Night

Tải game Ashes of the Night Ashes of the Night là một trò chơi video theo phong cách phiêu lưu, chiến lược và nhập vai do Shane Crawford phát triển và được công ty phát hành vào tháng…

1 Like Comment

My Time At Portia

Tải game My Time At Portia + Update v2.0.137299-CODEX My Time At Portia là một trò chơi video mô phỏng và nhập vai được phát triển bởi Pathea Games và được phát triển bởi Team17 Digital Ltd vào tháng…

Like Comment

Journey

Tải game Journey + Update v1.49 Journey là một trò chơi video theo phong cách phiêu lưu, hành động và giải đố được phát triển bởi ThatGameCompany phối hợp với Tricky Pixels và được phát hành bởi Annapurna…

2 Likes Comment

We Need To Go Deeper

Tải game We Need To Go Deeper We Need To Go Deeper là một trò chơi video hành động, mô phỏng và nhập vai được phát triển bởi Deli Interactive LLC và được công ty phát hành vào tháng…

2 Likes Comment