Cricket 19

Tải game Cricket 19 Cricket 19 là một trò chơi video mô phỏng thể thao được phát triển bởi Big Ant Studios và được công ty phát hành vào tháng 7 năm 2019 cho hệ điều hành Microsoft Windows . Cricket là môn…

3 Likes Comment

Quench

Tải game Quench Quench là một trò chơi video, hành động, mô phỏng và trò chơi theo phong cách mô phỏng được phát triển bởi Axon Interactive Inc. và được công ty phát hành vào tháng 8 năm 2019 cho hệ điều…

1 Like Comment

This War of Mine – Stories Fading Embers

Tải game This War of Mine – Stories Fading Embers This War of Mine là một trò chơiTrình mô phỏng video theo phong cách phiêu lưu được thiết kế độc lập bởi các studio 11 bit và…

Like Comment

Fishing: Barents Sea – King Crab

Tải game Fishing: Barents Sea – King Crab + Update v1.3.4.3406-PLAZA Fishing: Barents Sea là một trò chơi video theo phong cách mô phỏng được phát triển bởi Misc Games và được phát triển bởi astragon Entertainment GmbH…

2 Likes Comment

Cliff Empire

Tải game Cliff Empire Cliff Empire là một trò chơi video theo phong cách mô phỏng và chiến lược được phát triển bởi Lion’s Shadow và được công ty phát hành vào tháng 8 năm 2019 cho hệ điều hành…

Like Comment

Subdivision Infinity DX

Tải game Subdivision Infinity DX Subdivision Infinity DX là một trò chơi video mô phỏng hành động được phát triển bởi MistFly Games và được phát triển bởi Crescent Moon Games vào tháng 8 năm 2019 cho hệ điều hành…

Like Comment

My Bones Remastered

Tải game My Bones Remastered My Bones Remastered là một trò chơi video theo phong cách mô phỏng được phát triển bởi GDNomaD và được phát hành bởi Infernal Dream vào tháng 8 năm 2019 cho hệ điều hành Microsoft Windows . Phiên…

Like Comment

Nowhere Prophet – Deluxe Edition

Tải game Nowhere Prophet – Deluxe Edition Nowhere Prophet là một trò chơi video chiến lược và nhập vai được phát triển bởi Sharkbomb Studios và được phát hành bởi No More Robots vào tháng 7 năm 2019 cho hệ điều…

7 Likes Comment

Night Call – Deluxe Edition

Tải game Night Call – Deluxe Edition Night Call là một trò chơi video theo phong cách mô phỏng và phiêu lưu được phát triển bởi Monkey Moon phối hợp với Black Muffin và được phát hành bởi…

6 Likes Comment