Oxygen Not Included + Update Build 358267-CODEX

Tải game Oxygen Not Included + Update Build 358267-CODEX Oxygen Not Included là một trò chơi video theo phong cách mô phỏng và chiến lược được phát triển bởi Klei Entertainment và được công ty phát hành vào…

2 Likes Comment

Galactic Civilizations III: Intrigue Expansion – Retribution

Tải game Galactic Civilizations III: Intrigue Expansion – Retribution + Update v3.8 Galactic Civilations III: Intrigue Expansion là một trò chơi video theo phong cách chiến lược được phát triển bởi Stardock Entertainment và được công ty phát…

Like Comment

Cliff Empire

Tải game Cliff Empire Cliff Empire là một trò chơi video theo phong cách mô phỏng và chiến lược được phát triển bởi Lion’s Shadow và được công ty phát hành vào tháng 8 năm 2019 cho hệ điều hành…

Like Comment

Nowhere Prophet – Deluxe Edition

Tải game Nowhere Prophet – Deluxe Edition Nowhere Prophet là một trò chơi video chiến lược và nhập vai được phát triển bởi Sharkbomb Studios và được phát hành bởi No More Robots vào tháng 7 năm 2019 cho hệ điều…

7 Likes Comment

Clans to Kingdoms

Tải game Clans to Kingdoms Clans to Kingdoms là một trò chơi video theo phong cách mô phỏng và chiến lược được phát triển bởi Clans to Kingdoms và được công ty phát hành vào tháng 8 năm…

6 Likes Comment

Spy Tactics

Tải game Spy Tactics + Update v1.1-PLAZA Spy Tactics là một trò chơi video theo phong cách chiến lược được phát triển bởi Evgenii Gubanov và được Microsoft phát triển vào tháng 7 năm 2019 cho hệ điều hành Microsoft Windows .Đã…

3 Likes Comment

The Backrooms Game

Tải game The Backrooms Game The Backroom Game là một trò chơi video theo phong cách phiêu lưu góc nhìn thứ nhất được phát triển bởi Pie On A Plate Productions và được công ty phát hành vào…

1 Like Comment

Ashes of the Night

Tải game Ashes of the Night Ashes of the Night là một trò chơi video theo phong cách phiêu lưu, chiến lược và nhập vai do Shane Crawford phát triển và được công ty phát hành vào tháng…

1 Like Comment

Battles For Spain

Tải game Battles For Spain Battles For Spain là một trò chơi video theo phong cách chiến lược được phát triển bởi Heademony SL và được phát hành bởi Avalon Digital vào tháng 8 năm 2019 cho hệ điều hành…

Like Comment