CADffy X v8.4.2 MacOSX – Phần mềm vẽ CAD cho Mac

1 Like Comment

CADffy là chương trình 2D-CAD dành cho bản vẽ kỹ thuật và kiến ​​trúc.

Yêu cầu hệ thống

Yêu cầu hệ thống để cài đặt phần mềm

OS X 10.8 trở lên, bộ xử lý 64 bit

Ảnh chụp màn hình

Tải về  CADffy X v8.4.2 MacOSX Link Fshare
Tải về  CADffy X v8.4.2 MacOSX Link Fshare
Tải về  CADffy X v8.4.2 MacOSX Link Fshare
Tải về  CADffy X v8.4.2 MacOSX Link Fshare
Tải về  CADffy X v8.4.2 MacOSX Link Fshare
Tải về  CADffy X v8.4.2 MacOSX Link Fshare
[/su_box]

Tải về  CADffy X v8.4.2 MacOSX Link Fshare

Chuyển sang trang Download

Password: taivenhanh.com

About the Author: Hồ Quang Đại

Tôi là Hồ Quang Đại. Thích chia sẽ phần mềm hay dành cho mọi người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *