BrowseEmAll v9.5.2 Enterprise / Runtime / Studio / Manual Edition v9.3.0 Server

Like Comment

Với BrowseEmAll mọi thứ chạy trên máy của bạn. Điều này làm cho việc kiểm tra các trang web bình thường, môi trường dàn dựng và localhost có thể ra khỏi hộp. Và dữ liệu của bạn được bảo mật và không bao giờ rời khỏi mạng của bạn 

Kiểm tra trình duyệt nhanh như chạy trình duyệt gốc

Chúng tôi chạy tất cả các trình duyệt trên máy cục bộ của bạn để bạn có được trải nghiệm duyệt giống như người dùng của bạn. Tất nhiên tất cả các trình duyệt đi kèm với các công cụ phát triển riêng của họ để dễ dàng gỡ lỗi.

Yêu cầu hệ thống

Yêu cầu hệ thống để cài đặt phần mềm

Hệ điều hành:
– Microsoft Windows 10 (32 hoặc 64 bit) 
– Microsoft Windows 8.1 (32 hoặc 64 bit) 
– Microsoft Windows 8 (32 hoặc 64 bit) 
– Microsoft Windows 7 (32 hoặc 64 bit) 

– Bộ xử lý : Intel Pentium 4 hoặc mới hơn 
– RAM : 2 GB trở lên 
– .Net Framework 4.6

Ảnh chụp màn hình

BrowseEmAll v9.5.2 Enterprise Runtime Studio Manual Edition v9.3.0 Server
BrowseEmAll v9.5.2 Enterprise Runtime Studio Manual Edition v9.3.0 Server
BrowseEmAll v9.5.2 Enterprise Runtime Studio Manual Edition v9.3.0 Server
BrowseEmAll v9.5.2 Enterprise Runtime Studio Manual Edition v9.3.0 Server
BrowseEmAll v9.5.2 Enterprise Runtime Studio Manual Edition v9.3.0 Server
BrowseEmAll v9.5.2 Enterprise Runtime Studio Manual Edition v9.3.0 Server
BrowseEmAll v9.5.2 Enterprise Runtime Studio Manual Edition v9.3.0 Server
BrowseEmAll v9.5.2 Enterprise Runtime Studio Manual Edition v9.3.0 Server
BrowseEmAll v9.5.2 Enterprise Runtime Studio Manual Edition v9.3.0 Server
BrowseEmAll v9.5.2 Enterprise Runtime Studio Manual Edition v9.3.0 Server

Hướng dẫn cài đặt

Hướng dẫn cài đặt phần mềm
  1. Cài đặt phần mềm.
  2. Sao chép và thay thế nội dung của thư mục [email protected] tại vị trí cài đặt phần mềm ( thay thế tập tin trước đó)
  3. Chạy phần mềm

* Giải nén file nén để lấy file [email protected]

Tải về BrowseEmAll v9.5.2 Enterprise / Runtime / Studio / Manual Edition v9.3.0 Server Link Fshare

Chuyển sang trang Download

Password: taivenhanh.com

About the Author: Hồ Quang Đại

Tôi là Hồ Quang Đại. Thích chia sẽ phần mềm hay dành cho mọi người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *