Autodesk Nastran 2019.2 + Nastran In-CAD 2019 R2 x64 – Phần mềm phân tích căng thẳng nguyên tố giới hạb

3 Likes Comment

Tải về Autodesk Nastran 2019.2 + Nastran In-CAD 2019 R2 x64 Full Miễn Phí

Phần mềm bộ giải Autodesk® Nastran® FEA phân tích ứng suất tuyến tính và phi tuyến, động lực học và tính chất truyền nhiệt của các cấu trúc và các thành phần cơ khí. 

Phần mềm Autodesk® Nastran® In-CAD , công cụ phân tích phần tử hữu hạn (FEA) cho các kỹ sư và nhà phân tích, cung cấp một loạt các mô phỏng được cung cấp bởi bộ giải Autodesk Nastran.

Yêu cầu hệ thống

Yêu cầu hệ thống để cài đặt phần mềm

Yêu cầu hệ thống đối với 
Hệ điều hành Autodesk Nastran In-CAD 2019 :

Microsoft® Windows® 7 SP1 64-bit (Phiên bản Home Premium, Professional, Ultimate và Enterprise), Windows 8 / 8.1 64-bit (phiên bản Cơ bản, Chuyên nghiệp hoặc Doanh nghiệp) , Windows 10 64 bit (Phiên bản gia đình, chuyên nghiệp, doanh nghiệp hoặc giáo dục) 

Yêu cầu 
máy trạm để bàn Máy tính


Máy trạm ngân sách dựa trên Intel® Pentium hoặc AMD® : Intel Core i5 / i7 – Dual hoặc Quad Core ở mức cao tốc độ xung nhịp 
Máy trạm cao cấp: CPU bốn nhân Intel Xeon® ở tốc độ xung nhịp cao (3,5+ GHz) hoặc CPU 8 nhân Xeon đơn ở tốc độ xung nhịp cao (2,8+ GHz) 

,
Máy trạm tối thiểu: 
Máy trạm ngân sách tối thiểu 2 GB : 
Máy trạm cao cấp 8 GB : 32+ GB

Thẻ đồ họa
Máy trạm tối thiểu: Máy trạm 256 MB Máy trạm 
ngân sách Máy trạm ngân sách: Thẻ video chuyên dụng 1 GB Máy trạm 
cao cấp: 2+ GB NVIDIA® Quadro K4000 hoặc tương tự 

Ổ cứng
tối thiểu Máy trạm tối thiểu: Không gian trống 40 GB 
Máy trạm để bàn: 1 TB SATA 7200RPM và 256GB SSD cho các tệp tạm thời 
Máy trạm cao cấp: 2 TB SATA 7200RPM để lưu trữ tệp và 512GB SSD cho các tệp tạm thời 

Lưu ý: Tốc độ ghi cao là rất quan trọng (ít nhất 400 MB / giây là tốt) 

Yêu cầu hệ thống 
Máy tính,

Máy trạm tối thiểu CPU : Intel Pentium hoặc 
Máy trạm để bàn dựa trên AMD     : Intel Core i5 – Dual hoặc Quad Core ở tốc độ xung nhịp     
cao Máy trạm cao cấp: Intel Core i7 – Dual hoặc Quad Core ở tốc độ xung nhịp cao

Bộ nhớ, RAM   
Máy trạm tối thiểu: 2 GB     
Máy trạm ngân sách: 4 GB Máy trạm     
cao cấp: 16+ GB 

Thẻ đồ họa
Máy trạm tối thiểu: Thẻ máy trạm 256 MB Máy trạm     
ngân sách: Thẻ video chuyên dụng 1 GB     
Máy trạm cao cấp: 2+ GB NVIDIA hoặc tương đương ATI 

đĩa cứng  
tối thiểu Workstation: 40 GB không gian miễn phí     
Ngân sách Workstation: 1 TB SATA 7200RPM     
High-End Workstation: 512 GB hoặc 1 TB SSD 

Lưu ý: tốc độ ghi cao là rất quan trọng (ít nhất là 400MB / giây là tốt) 

card mạng    
cần thiết cho việc cài đặt mạng với giấy phép FlexLM cho tất cả các cấp máy tính xách tay (tối thiểu đến cao cấp).

Ảnh chụp màn hình

Tải về Autodesk Nastran 2019.2 + Nastran In-CAD 2019 R2 x64 Full Miễn Phí
Tải về Autodesk Nastran 2019.2 + Nastran In-CAD 2019 R2 x64 Full Miễn Phí
Tải về Autodesk Nastran 2019.2 + Nastran In-CAD 2019 R2 x64 Full Miễn Phí
Tải về Autodesk Nastran 2019.2 + Nastran In-CAD 2019 R2 x64 Full Miễn Phí
Tải về Autodesk Nastran 2019.2 + Nastran In-CAD 2019 R2 x64 Full Miễn Phí
Tải về Autodesk Nastran 2019.2 + Nastran In-CAD 2019 R2 x64 Full Miễn Phí
Tải về Autodesk Nastran 2019.2 + Nastran In-CAD 2019 R2 x64 Full Miễn Phí
Tải về Autodesk Nastran 2019.2 + Nastran In-CAD 2019 R2 x64 Full Miễn Phí
Tải về Autodesk Nastran 2019.2 + Nastran In-CAD 2019 R2 x64 Full Miễn Phí
Tải về Autodesk Nastran 2019.2 + Nastran In-CAD 2019 R2 x64 Full Miễn Phí

Hướng dẫn cài đặt

Hướng dẫn cài đặt phần mềm

Khi yêu cầu Serial, nhập một trong các mã:

066-66.666.666
400-45.454.545
653-12.354.321
666-98.989.898
666-69.696.969
667-98.989.898

Sau đó nhập Product Key:
cho Nastran:
986K1

Đối với Nastran In-CAD:
987K1

Cách cơ bản để cài tất cả các phần mềm của Autodesk

Tải về Autodesk Nastran 2019.2 x64 Link Fshare

Chuyển sang trang Download

[/su_box]

Tải về Nastran In-CAD 2019 R2 x64 Link Fshare

Chuyển sang trang Download

Password: taivenhanh.com

Mật khẩu giải nén

Password : taivenhanh.com hoặc www.p30download.com

You might like

About the Author: Hồ Quang Đại

Tôi là Hồ Quang Đại. Thích chia sẽ phần mềm hay dành cho mọi người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *