Autodesk Inventor Tolerance Analysis 2020 x64

Like Comment

Autodesk Tolerance Inventor là một phần mềm để phân tích dung sai được thiết kế để kiểm tra tác động của thay đổi chi phí về kích thước. Phân tích dung sai Một thuật ngữ phổ biến trong phạm vi biến đổi kích thước có khả năng phổ biến hơn trong các bộ phận hoặc bộ phận kỹ thuật cơ khí. Phân tích xếp chồng dung sai, chỉ trong chuỗi Sản phẩm Thiết kế & Sản xuất. Phần mềm này cho phép phân tích chiều và chiều hình học (GD & T) trong mô hình ba chiều để giảm đáng kể các vấn đề về dung sai mà chúng ta gặp phải trong quá trình sản xuất.
Autodesk Inventor Tolerance Phân tích cung cấp cho các kỹ sư các khả năng như tính toán trường hợp xấu nhất, tính toán RSS, cung cấp kết quả thống kê để phân tích và báo cáo kết quả thống kê dưới dạng Cpk, Sigma, DPMO hoặc Yield.

Các tính năng chính Phân tích dung sai của nhà phát minh Autodesk:
– Một công cụ tiên tiến để phân tích dung sai 
– Phân tích dung sai xếp chồng lên nhau 
– Giảm các vấn đề chuyển đổi khi được tạo 
– Tích hợp với phần mềm của nhà phát minh 
– Cung cấp kết quả thống kê nâng cao 
– Tính toán chế độ tồi tệ nhất và 
báo cáo RSS Số liệu cho các kết quả thống kê như Cpk, Sigma, DPMO hoặc Yield 
– Tạo báo cáo để liên lạc giữa các kết quả phân tích và các nỗ lực được thực hiện để kiểm soát chi phí 

Autodesk Inventor Tolerance Analysis 2020 x64

Inventor Tolerance Analysis software is designed to understand the cost impact of dimensional variation. This tolerance stackup analysis tool is only available in the Product Design & Manufacturing Collection.

Yêu cầu hệ thống để cài đặt phần mềm
– Autodesk Inventor Tolerance Analysis 2020 requires Autodesk Inventor 2019 or 2020

Please ensure that you are installing on a supported operating system. Autodesk Inventor 2019 and Autodesk Inventor Professional 2019 support only 64-bit operating systems and cannot be installed on 32-bit systems.

System Requirements For Autodesk Inventor 2019 Windows
OPERATING SYSTEM
64-bit Microsoft® Windows® 10 Anniversary Update (version 1607 or higher)
64-bit Microsoft Windows 8.1
64-bit Microsoft Windows 7 SP1 with Update KB4019990

CPU
Recommended:
3.0 GHz or greater, 4 or more cores

Minimum:
2.5 GHz or greater

MEMORY
Recommended:
20 GB RAM or more

Minimum:
8 GB RAM for less than 500 part assemblies

DISK SPACE
Installer plus full installation: 40 GB

GRAPHICS
Recommended:
4 GB GPU with 106 GB/S Bandwidth and DirectX 11 compliant

Minimum:
1 GB GPU with 29 GB/S Bandwidth and DirectX 11 compliant

DISPLAY RESOLUTION
Recommended:
3840 x 2160 (4K); Preferred scaling: 100%, 125%, 150% or 200%

Minimum:
1280 x 1024

NETWORK
Internet connection for web install with Autodesk® Desktop App, Autodesk® collaboration functionality, .NET installation, web downloads, and licensing.

Network license manager supports Windows Server® 2016, 2012, 2012 R2, 2008 R2 and the operating systems listed above.
SPREADSHEET    Full local install of Microsoft® Excel 2010, 2013 or 2016 for iFeatures, iParts, iAssemblies, Global BOM, Parts Lists, Revision Tables, spreadsheet-driven designs and Studio animation of Positional Representations.

64-bit Microsoft Office is required to export Access 2007, dBase IV, Text and CSV formats.

Office 365 subscribers must ensure they have a local installation of Microsoft Excel 2016.

Windows Excel Starter®, OpenOffice®, and browser-based Office 365 applications are not supported.

.NET FRAMEWORK
.NET Framework Version 4.7 or later. Windows Updates enabled for installation.

Tải về nhanh Link Fshare

(Mới) Autodesk Inventor Tolerance Analysis 2020 x64

Password: taivenhanh.com

Ảnh chụp màn hình

Hướng dẫn cài đặt phần mềm
Hướng dẫn cài đặtHow to install (English)

Khi yêu cầu Serial, nhập một trong các mã:

066-66.666.666 
400-45.454.545 
653-12.354.321 
666-98.989.898 
666-69.696.969 
667-98.989.898

Sau đó nhập Product Key:
C20L1

Cách cơ bản để cài tất cả các phần mềm của Autodesk

File [email protected] tất cả Autodesk 2020 : http://www.fshare.vn/file/WG9NA5JZ49OF

File [email protected] tất cả Autodesk 2019 : https://www.fshare.vn/file/K7XWF68E3YBE

Read file Readme.txt

About the Author: Hồ Quang Đại

Tôi là Hồ Quang Đại. Thích chia sẽ phần mềm hay dành cho mọi người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *