Autocoma AfterCodecs v1.6.1 x64 cho Adobe After Effects

Like Comment

AfterCodecs là một plugin hàng đợi kết xuất gốc cho After Effects cho phép bạn kết xuất trực tiếp tới các codec. Cần kết xuất ProRes trên Windows? Bạn muốn kết xuất trực tiếp đến kích thước tệp nhỏ, H264 chất lượng cao ngay từ hàng đợi kết xuất sau Hiệu ứng? AfterCodec có thể làm điều đó mà không cần bất kỳ bước trung gian nào!

Yêu cầu hệ thống

Yêu cầu hệ thống để cài đặt phần mềm

– After Effects CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2015.3, CC 2015, CC 2014
– Premiere CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2015.3, CC 2015, CC 2014
– Bộ mã hóa truyền thông CC 2019, CC 2018, CC 2017 , CC 2015

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật của phần mềm
Nhà sản xuất: Autokroma 

Tên tiếng Anh: Aftercodecs

phiên bản: v1.6.1

Kích thước: 16.5 MB

Ảnh chụp màn hình

Hướng dẫn cài đặt

Hướng dẫn cài đặt phần mềm

– Plugin không cần kích hoạt

Tải về

Autocoma AfterCodecs v1.5.1 x64 cho Adobe After Effects
Autocoma AfterCodecs v1.6.1 x64 cho Adobe After Effects

Password: taivenhanh.com

About the Author: Hồ Quang Đại

Tôi là Hồ Quang Đại. Thích chia sẽ phần mềm hay dành cho mọi người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *