Auslogics Anti-Malware v1.19.0

9 Likes Comment

Anti-Malware là một ứng dụng mạnh mẽ để bảo vệ hệ thống chống lại sự xâm nhập của một loạt các mối đe dọa phần mềm độc hại, phần mềm độc hại và bảo mật. Phần mềm độc hại hoặc phần mềm độc hại là một loạt các chương trình máy tính xâm nhập hệ thống của người dùng, nhắm mục tiêu dữ liệu quan trọng của hệ thống và đe dọa bảo mật của nó và làm tổn hại đến hiệu suất hệ thống của nó bằng cách gây thiệt hại cho người dùng. Tuy nhiên, Anti-Malware phát hiện các yếu tố độc hại và đe dọa bằng cách quét toàn bộ hệ thống và hiển thị chúng trong danh sách để bạn có thể dễ dàng xóa chúng khỏi hệ thống của mình. Phần mềm chống phần mềm độc hại đến từ Auslogics và có Chứng nhận Phần mềm Vàng của Microsoft.

Các tính năng chính của ứng dụng Chống phần mềm độc hại:
– Quét hệ thống nhanh 
– Xác định tất cả các loại phần mềm độc hại và các mối đe dọa bảo mật hiện có 
– Lập lịch và lập lịch để tự động bắt đầu các hoạt động quét 
– Khả năng tùy chỉnh các hoạt động quét bằng cách chọn định dạng tệp 
– Không xung đột với hiệu suất Hệ thống chống vi-rút
– Khả năng chạy chương trình tự động mỗi khi hệ thống khởi động 
– Giao diện dễ dàng 

Auslogics Anti-Malware

Top-notch protection against malware and data safety threats. It will help keep your PC secure and give you the peace of mind you want. Auslogics Anti-Malware is a product of Auslogics, certified Microsoft® Gold Application Developer. Microsoft confirms Auslogics’ high expertise in developing quality software that meets the growing demands of PC users.

Yêu cầu hệ thống để cài đặt phần mềm

OS: Windows XP, Vista, 7, 8.1, 10

Tải về nhanh Auslogics Anti-Malware
Auslogics Anti-Malware v1.19.0
Hướng dẫn cài đặt phần mềm
  1. Cài đặt phần mềm.
  2. Sao chép và thay thế nội dung của thư mục [email protected] tại vị trí cài đặt phần mềm ( thay thế tập tin trước đó)
  3. Chạy phần mềm

About the Author: Hồ Quang Đại

Tôi là Hồ Quang Đại. Thích chia sẽ phần mềm hay dành cho mọi người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *