ARANZ Geo Leapfrog Geo v4.0 x64

2 Likes Comment

ARANZ Geo Leapfrog Geo v4.0 x64 – Phần mềm tạo mô hình 3D GeoGraphic

Leapfrog Geo là một công cụ mô hình địa chất 3D dựa trên công việc. Công cụ mô hình ngầm tiên tiến của Leapfrog Geo bỏ qua wireframing tốn thời gian và cho phép bạn xây dựng các mô hình trực tiếp từ nhiều nguồn khác nhau bao gồm các mũi khoan, điểm và bề mặt.

Ảnh chụp màn hình

Hướng dẫn cài đặt

Cài đặt và kích hoạt phần mềm này yêu cầu cài đặt trình điều khiển HASP. Trình mô phỏng của trình điều khiển này được Microsoft gọi là “Không được ký”, vì vậy không thể cài đặt nó ở chế độ bình thường.

– Quan trọng: Nếu bạn đang sử dụng máy tính xách tay mới hoặc UEFIs, bạn cần phải tắt hoàn toàn tính năng Khởi động Nhanh / Khởi động An toàn trước khi thực hiện các bước. Tìm hiểu thêm trên Internet.

– Phương pháp đầu tiên:
1. Khởi động lại hệ thống và vào Chế độ an toàn. Lưu ý rằng dấu nhắc lệnh là bắt buộc, sau đó bạn nên chọn Safe Mode với Command Prompt.

2. Chạy dòng lệnh Command Prompt với Administrator và nhập vào câu lệnh sau:

bcdedit.exe / đặt kiểm tra toàn thời gian trên

3. Khởi động lại hệ thống của bạn bình thường.

– Phương pháp thứ hai:
1. Không cần Chế độ an toàn. Command Prompt Command Prompt Hãy chắc chắn rằng bạn đã chạy Administrator và nhập vào các dòng lệnh sau:

bcdedit.exe -set loadoptions DISABLE_INTEGRITY_CHECKS
bcdedit.exe -set TESTSIGNING BẬT

2. Khởi động lại hệ thống của bạn bình thường.

Cài đặt và kích hoạt phần mềm:
1. Đầu tiên tải xuống và giải nén phần mềm.
2. Cài đặt phần mềm bằng cách chạy tệp Setup.exe.
3. Chạy tập tin srm.reg nằm trong thư mục [email protected] và để các thay đổi cần thiết áp dụng.
4. Nhập thư mục [email protected] \ SRM Emulator x64 và chạy tệp Install.cmd dưới dạng Run as Administrator.
5. Đặt đồng hồ máy tính của bạn từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2016.
6. Khởi động phần mềm và trong lần chạy đầu tiên chạy địa chỉ tập tin giấy phép 238611721-srm.lfl.
7. Phần mềm được kích hoạt hoàn toàn và có thể được sử dụng mà không có bất kỳ hạn chế nào.


0. Unrar
1. Let the windows install unsigned drivers:
– Run windows in the safe mode and execute as admin in command prompt
bcdedit.exe /set nointegritychecks on
– Restart PC normally
or
– bcdedit.exe -set loadoptions DISABLE_INTEGRITY_CHECKS
– bcdedit.exe -set TESTSIGNING ON
– Restart PC

2. Install Leapfrog with HASP drivers
3. Import registry key (sm.reg)
4. Install emulator (in order if you have issues, remove other multikey devices and registry entries before)
5. Roll back time to 2016, november-december.
6. Start Leapfrog and point to the applied license file (238611721-srm.lfl)

NOTE: we still have a chance to update the license on 3 months via internet, so at the moment we do not need to roll time back, but when this license will be blacklisted we will have to do it (or use 3-rd party utils such as RunAsDate)

NOTE 2: using this med we can run ALL suite from ARANZ (leapfrog geo, leapfrog mining, leapfrog hydro, …)

Tải về

Chuyển sang trang Download

Pass RAR : hoquangdai.com
 

*Ghi chú

Mật khẩu giải nén là hoquangdai.com

Trang hỗ trợ Getlink Fshare.vn CLick vào đây
  • About the Author: Hồ Quang Đại

    Tôi là Hồ Quang Đại, 23t, Sinh viên chuyên ngành Kỹ Thuật Ôtô của trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM .Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Tây Ninh và hiện đang học tập làm việc tại Tp.HCM. Tôi lập trang web cá nhân hoquangdai.com này nhầm mục đích chia sẽ miễn phí dành cho các bạn sinh viên nói riêng và tất cả mọi người nói chung. Mong nhận được những đống góp tích cực từ bạn đọc

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *