AOMEI OneKey Recovery Customization v1.6.2

1 Like Comment

Hệ điều hành, các chương trình được cài đặt trên nó và các thông tin khác được lưu trữ trên hệ thống có thể bị hỏng hoặc bị xóa vì nhiều lý do, nếu bạn có bản sao lưu được cài đặt sẵn, bạn có thể dễ dàng truy cập tất cả dữ liệu của mình Trở về 
AOMEI OneKey Recovery Customization Một phần mềm để tạo tệp hình ảnh của hệ thống hoặc sao lưu các thông tin và trò chơi quan trọng .Chúng bị hư hỏng nếu bị hư hại. Chỉ cần chọn các mục bạn muốn sao lưu chúng từ và tệp hình ảnh, và chỉ định một trong các phân vùng hệ thống có đủ không gian để lưu trữ bản sao lưu. Tệp sao lưu được ẩn trong trạng thái ẩn trên ổ đĩa để được bảo vệ chống lại truy cập trái phép. Phần mềm này có thể dễ dàng truy xuất hệ điều hành, cũng như tất cả các chương trình, trình điều khiển và tất cả thông tin cá nhân thông qua hình ảnh được lưu. 
Để truy xuất hệ điều hành bằng cách chọn một khóa (mặc định F11 hoặc A) khi khởi động, phần mềm AOMEI OneKey Recovery sẽ tự động được thực thi và có thể được khôi phục thông qua tệp hình ảnh đã lưu.

Các tính năng chính của AOMEI OneKey Recovery:
– Tạo tệp hình ảnh từ hệ điều hành đã cài đặt hoặc truy xuất thông tin và chương trình quan trọng 
– Ẩn tệp sao lưu theo mặc định để bảo vệ tệp và tránh thiệt hại 
– Khả năng phát cài đặt hệ thống Nhà máy hoặc chế độ sao lưu trước đó 
– Khả năng nén các tệp sao lưu để giảm dung lượng lưu trữ trên đĩa 
– Mã hóa các tệp sao lưu để giữ an toàn 
– Tùy chỉnh logo và giao diện người dùng 
– Và …

AOMEI OneKey Recovery Customization

Create a factory restore partition and one key system backup and restore for your Windows PC and Server. AOMEI OneKey Recovery can backup system to factory Partition or other location with onekey, and not only recovers your Operating System but also all your applications, drivers and all personal data to the initial state when the AOMEI OneKey Recovery image was made.

Here are some key features of “AOMEI OneKey Recovery”:
– Onekey System Backup: backup your system to a factory recovery partition
– Onekey System Recovery: use factory image to restore your computer
– Alternative system backup and restore software if your computer factory restore program is damaged
– They can be installed in unlimited computer within one company
– They can be used to provide profitable technical support to inviduals and organization
– AOMEI OneKey Recovery Customization can allow you to customize your UI and Logo

Yêu cầu hệ thống để cài đặt phần mềm

OS: Windows Server 2003, 2008 (R2), 2012 (R2), 2016, SBS 2003, 2008, 2011, Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista and XP (32/64-bit)

Tải về nhanh AOMEI OneKey Recovery Customization
AOMEI OneKey Recovery Customization v1.6.2
Hướng dẫn cài đặt phần mềm
  1. Cài đặt phần mềm.
  2. Sao chép và thay thế nội dung của thư mục [email protected] tại vị trí cài đặt phần mềm ( thay thế tập tin trước đó)
  3. Chạy phần mềm

About the Author: Hồ Quang Đại

Tôi là Hồ Quang Đại. Thích chia sẽ phần mềm hay dành cho mọi người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *