ANSYS SpaceClaim + DesignSpark Mechanical 2018

9 Likes Comment
ANSYS SpaceClaim + DesignSpark Mechanical 2018.1 v19.1 x64

ANSYS SpaceClaim + DesignSpark Mechanical 2018.1 v19.1 x64

ANSYS SpaceClaim + DesignSpark Mechanical 2018.1 v19.1 x64 – Xây dựng, chỉnh sửa và tối ưu hóa các mô hình 3D mạnh mẽ

SpaceClaim cho phép mọi người tạo, chỉnh sửa hoặc sửa hình mà không phải lo lắng về công nghệ cơ bản. Với SpaceClaim, làm việc với các phần mềm thiết kế 3D trở nên nhanh chóng, dễ dàng, linh hoạt, và bổ ích, bất kể trong công việc bạn cần nó.

[/su_box]

Ảnh chụp màn hình

ANSYS SpaceClaim + DesignSpark Mechanical 2018.1 v19.1 x64
ANSYS SpaceClaim + DesignSpark Mechanical 2018.1 v19.1 x64
ANSYS SpaceClaim + DesignSpark Mechanical 2018.1 v19.1 x64
ANSYS SpaceClaim + DesignSpark Mechanical 2018.1 v19.1 x64

Hướng dẫn cài đặt

Hướng dẫn cài đặt phần mềm

1. Trong thư mục [email protected], nhấp chuột phải vào tập tin Uninstall_Old_SpaceClaim_License.bat và nhấp Run as Administrator.
2- Sao chép thư mục SolidSQUAD_License_Servers trong C vào ổ C.
3. Mở thư mục C: \ SolidSQUAD_License_Servers và nhấn chuột phải vào tệp install_or_update.bat và chạy nó dưới dạng Run as Administrator.
4. Chạy tệp Setup.exe và cài đặt phần mềm.
5. Sau khi cài đặt phần mềm, mở thư mục [email protected] và sao chép nội dung của thư mục Enable_DesignSpark tại vị trí cài đặt phần mềm (mặc định: C: \ Program Files \ SpaceClaim 19.0).
6. Nhập vị trí cài đặt phần mềm (mặc định: C: \ Program Files \ SpaceClaim 19.0) và nhấp vào tập tin CreateDesignSparkShortcut.bat và nhấp Run as Administrator.
7. Đi tới Máy tính -> Cài đặt Hệ thống Nâng cao -> Nâng cao -> Biến môi trường.
Đối với cả Người dùng và Hệ thống, hãy nhấp vào tùy chọn Mới và nhập thông tin sau:

Tên biến: SPACECLAIM_LICENSE_FILE
Giá trị biến: 27800 @ localhost

8. Khởi động lại hệ thống của bạn một lần.
9. Phần mềm được kích hoạt hoàn toàn và có thể được sử dụng mà không có bất kỳ hạn chế nào

Tải về

Chuyển sang trang Download

Pass RAR : hoquangdai.com

 

About the Author: Hồ Quang Đại

Tôi là Hồ Quang Đại. Thích chia sẽ phần mềm hay dành cho mọi người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *