ANSYS SpaceClaim 2019 R2 x64

3 Likes Comment

ANSYS SpaceClaim là phần mềm chuyên nghiệp để tạo ra nhiều mô hình và hình học 3D đơn giản và phức tạp cho phép người dùng đảo ngược các tệp STL. Phần mềm này có thể đọc tất cả các loại tệp CAD bất kể nguồn nào, cũng như tất cả các công cụ cần thiết để phát triển mô hình CAD và CAM, in 3D, tạo và đúc kim loại trong môi trường, theo bất kỳ cách nào Mô hình ba chiều được tạo ra với chất lượng và độ chính xác tốt nhất và dành thời gian ngắn nhất.

Các tính năng chính của phần mềm ANSYS SpaceClaim:
– Tốc độ và độ chính xác cao trong việc tạo ra nhiều mô hình và hình học khác nhau
– Chỉnh sửa và tối ưu hóa nhiều mô hình ba chiều
– Mô hình được thiết kế một phần
– Chuyển đổi thiết kế hai chiều thành ba chiều
– Phân tích mô hình và hình học
– Chạy Tất cả các tệp CAD từ tất cả các nguồn
– Kỹ thuật đảo ngược mô hình và tệp STL
– Công cụ mô hình hóa CAD và CAM đầy đủ

ANSYS SpaceClaim 2019 R2 x64

SpaceClaim enables anyone to create, edit, or repair geometry without worrying about underlying technology. With SpaceClaim, working with 3D modeling software becomes fast, easy, flexible, and rewarding, no matter where in the workflow you need it.

Yêu cầu hệ thống để cài đặt phần mềm
Hệ điều hành:
– Microsoft Windows 7, 10 64 bit
– SpaceClaim không được hỗ trợ trên nền tảng ảo
– Phần cứng dựa trên Intel chạy Windows gốc sử dụng Boot Camp không được hỗ trợ.

Thẻ video:
– Bất kỳ card đồ họa nào hỗ trợ Direct3D 11, Shader Model 5 có bộ nhớ đồ họa 1 GB trở lên.
– Vui lòng đảm bảo rằng bạn có trình điều khiển đồ họa mới nhất cho thẻ của mình và Tăng tốc 3D trực tiếp được kích hoạt

CPU:
Pentium® 4 2.0 GHZ hoặc bộ xử lý 64 bit (x64) nhanh hơn

Tải về nhanh Link Fshare

ANSYS SpaceClaim 2019 R1 x64
(Mới) ANSYS SpaceClaim 2019 R2 x64

Password: taivenhanh.com

Ảnh chụp màn hình

 ANSYS SpaceClaim 2019 R1 x64 - Xây dựng, chỉnh sửa và tối ưu hóa các mô hình 3D mạnh mẽ
ANSYS SpaceClaim 2019 R1 x64 – Xây dựng, chỉnh sửa và tối ưu hóa các mô hình 3D mạnh mẽ
 ANSYS SpaceClaim 2019 R1 x64 - Xây dựng, chỉnh sửa và tối ưu hóa các mô hình 3D mạnh mẽ
ANSYS SpaceClaim 2019 R1 x64 – Xây dựng, chỉnh sửa và tối ưu hóa các mô hình 3D mạnh mẽ

Hướng dẫn cài đặt

 

Hướng dẫn cài đặt phần mềm
Hướng dẫn cài đặtHow to install (English)

1. Bắt đầu tập tin Setup.exe bằng cách bắt đầu cài đặt phần mềm.
1-1. Trong bước Enter License Server Specification, chọn Bỏ qua bước này và định cấu hình sau.
1-3- Tiến hành cài đặt phần mềm đến cùng.

Sao chép thư mục [email protected] with local license\ Shared Files từ thư mục [email protected] và thay thế các tệp trước đó tại vị trí cài đặt phần mềm (theo mặc định, C: \ Program Files \ ANSYS Inc).

3. Chạy phần mềm.

4. Phần mềm được kích hoạt hoàn toàn và có thể được sử dụng mà không có bất kỳ hạn chế nào.

ANSYS SpaceClaim 2019 R2 x64
—————————-

1. Install ANSYS SCDM 2019R2 Win64
Do not install ANSYS License Manager.
Skip licensing!

2. Overwrite original <ANSYS Inc program folder>
(at setup by default C:\Program Files\ANSYS Inc ) with cracked one

3. Enjoy!

About the Author: Hồ Quang Đại

Tôi là Hồ Quang Đại. Thích chia sẽ phần mềm hay dành cho mọi người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *