ANSYS SpaceClaim 2017

7 Likes 4 Comments
ANSYS SpaceClaim v2017.2 x64 

ANSYS SpaceClaim v2017.2 x64

ANSYS SpaceClaim v2017.2 x64 

ANSYS SpaceClaim 2017

SpaceClaim cho phép bất cứ ai tạo, chỉnh sửa, hoặc sửa chữa hình học mà không phải lo lắng về công nghệ cơ bản. Với SpaceClaim, làm việc với phần mềm mô hình 3D trở nên nhanh chóng, dễ dàng, linh hoạt và bổ ích cho dù bạn ở nơi nào trong quy trình làm việc.

Ảnh chụp màng hình

ANSYS SpaceClaim v2017.2 x64 
ANSYS SpaceClaim v2017.2 x64
ANSYS SpaceClaim v2017.2 x64 
ANSYS SpaceClaim v2017.2 x64

Hướng dẫn cài đặt

Hướng dẫn cài đặt phần mềm
1. Uninstall (if exist) SSQ’s license server from SpaceClaim 2017.1 release

1.1. Run as Administrator “Uninstall_Old_SpaceClaim_License.bat” and wait until server and environment variables will be removed

1.2. Delete (if exist) program folder of old SSQ’s SpaceClaim license server (by default C:\SolidSQUAD_License_Servers\SpaceClaim)

2. Run the install / update script of SolidSQUAD Unified License Server:

C:\SolidSQUAD_License_Servers\install_or_update.bat for Windows

3. Install ANSYS SpaceClaim 2017.2 and CATIA Converter (optional)

4. Copy contents of “Enable_DesignSpark” folder from c-rack into <SpaceClaim program folder>
(by default C:\Program Files\SpaceClaim 2017.2)

5. As administrator, run <SpaceClaim program folder>\CreateDesignSparkShortcut.bat
(by default C:\Program Files\SpaceClaim 2017.2\CreateDesignSparkShortcut.bat)

The “DesignSpark Mechanical” shortcut appears in Desktop and Start Menu of every user

6. Reboot computer!

7. Enjoy!

Tải về

Chuyển sang trang Download
Pass RAR : hoquangdai.com

Mật khẩu giải nén

Password : taivenhanh.com hoặc www.p30download.com

You might like

About the Author: Hồ Quang Đại

Tôi là Hồ Quang Đại. Thích chia sẽ phần mềm hay dành cho mọi người

4 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *