Ansys Products 18.2 repack

2 Likes Comment

Ansys Products 18.2 repack – Bản chỉ cần cài đặt mà không cần [email protected]

ANSYS v18.2 x64 cung cấp một bộ phần mềm toàn diện mở rộng phạm vi của vật lý, cung cấp truy cập vào hầu như bất kỳ lĩnh vực mô phỏng kỹ thuật mà một quá trình thiết kế đòi hỏi. Các tổ chức trên thế giới tin tưởng ANSYS để cung cấp giá trị tốt nhất cho đầu tư phần mềm mô phỏng kỹ thuật của họ.
ANSYS cung cấp một số lượng lớn các tính năng mới và cao cấp mà cung cấp các giải pháp cho khách hàng để Amplify kỹ thuật, mô phỏng sản phẩm kỹ thuật phức tạp nhất của họ, và lái xe đổi mới với tính toán hiệu năng cao (HPC). 
[/su_box]

Ảnh chụp màn hình

Hướng dẫn cài đặt

Hướng dẫn cài đặt phần mềm

Xem tệp Read me.txt hoặc xem bên trang download

 

Xem thêm phiên bản [email protected]:

ANSYS v18.2 x64


Tải về

Chuyển sang trang Download

Pass RAR : hoquangdai.com

About the Author: Hồ Quang Đại

Tôi là Hồ Quang Đại. Thích chia sẽ phần mềm hay dành cho mọi người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *