Altair Inspire Extrude Polymer / Metal v2018.2 x64

11 Likes Comment

Altair Inspire Extrude (Trước đây là SolidThinking Click2Extrude) Polymer / Metal v2018.2 x64 – Phần mềm mô phỏng và phân tích cho khuôn đùn

Altair Inspire Extrude (ex Click2Extrude) Kim loại / Polymer. Inspire Extrude Metal và Polymer là môi trường mô phỏng dựa trên thiết kế để giúp các công ty đùn kim loại và polymer đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng để sản xuất các cấu hình phức tạp với dung sai chặt chẽ, bề mặt chất lượng và tính chất cường độ cao với chi phí giảm. Truyền cảm hứng Extrude kim loại và truyền cảm hứng Extrude Polymer là máy ép ảo, nơi người dùng có thể hình dung dòng chảy và nhiệt độ vật liệu bên trong khuôn trong quá trình ép đùn và thực hiện những thay đổi cần thiết để đảm bảo dòng chảy cân bằng, đồng thời xác định và loại bỏ khuyết tật sản phẩm.

[/su_box]

Ảnh chụp màn hình

Hướng dẫn cài đặt

Hướng dẫn cài đặt phần mềm
  1. Cài đặt phần mềm.
  2. Sao chép và thay thế nội dung của thư mục [email protected] tại vị trí cài đặt phần mềm ( thay thế tập tin trước đó) – C: \ Program Files \ Altair \ 2018
  3. Chạy phần mềm

Tải về

Chuyển sang trang Download

Pass RAR : hoquangdai.com

About the Author: Hồ Quang Đại

Tôi là Hồ Quang Đại. Thích chia sẽ phần mềm hay dành cho mọi người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *