Agisoft PhotoScan Professional 1.4.2

2 Likes 2 Comments

Tải xuống Agisoft PhotoScan Professional 1.4.2 Build 6185 – Xử lý ảnh

Agisoft PhotoScan Professional 1.4.2

Agisoft PhotoScan là một giải pháp lập mô hình 3D dựa trên hình ảnh tiên tiến được thiết kế để tạo ra nội dung 3D chất lượng chuyên nghiệp từ hình ảnh tĩnh. Dựa trên công nghệ tái tạo 3D đa khung mới nhất, nó hoạt động với hình ảnh tùy ý và hiệu quả trong cả điều kiện được kiểm soát và không kiểm soát được. Ảnh có thể được chụp từ bất kỳ vị trí nào, với điều kiện đối tượng được tạo lại được hiển thị trên ít nhất hai ảnh. Sự liên kết hình ảnh và tái tạo mô hình 3D hoàn toàn tự động.

Các tính năng:
Aerial và gần tầm triangulation
hệ Point đám mây (thưa thớt dày đặc /)
Polygonal thế hệ mô hình (plain / kết cấu)
Thiết phối hợp hệ thống
Digital Elevation Model (DEM) thế hệ
Đúng orthophoto Generaton
tham chiếu địa lý sử dụng log bay và / hoặc GCP
đa phổ hình ảnh chế biến
4D tái thiết cho các cảnh động
Hỗ trợ kịch bản lệnh Python
[/su_box]

Ảnh chụp màn hình

Hướng dẩn cài đặt

1) Không chạy phần mềm sau khi cài đặt.

2) Thay thế nội dung của một trong hai thư mục agisoft_rlm_win_x64 hoặc agisoft_rlm_win_x86 trong các vị trí tương ứng của Windows (32 bit hoặc 64 bit) tại vị trí cài đặt phần mề

3) Bây giờ chạy dịch vụ rlm.exe.

4) Chặn tất cả các tệp thực thi phần mềm trong tường lửa của bạn để giấy phép của bạn không bị hủy kích hoạt. Sau đó chạy phần mềm.


1. Install
2. Start the RLM server (rlm.exe)
3. Copy the agisoft_server.lic to “C:\Program Files\Agisoft\PhotoScan Pro” (modify it in case you don’t have the RLM server running locally)

NJoy!!

[/su_box]

Tải về

Chuyển sang trang Download Pass RAR : hoquangdai.com

About the Author: Hồ Quang Đại

Tôi là Hồ Quang Đại. Thích chia sẽ phần mềm hay dành cho mọi người

2 Comments

  1. Cho minh hỏi Agisoft PhotoScan Professional (32 bit) cài xong [email protected] mà bật lên CMD báo lỗi :
    Could not create shader…… failed to copile ….. Could not Link shader progrme
    là bị ntn ậy ạ.

    1. Bạn bật CMD bằng quyền admin nha, Bấm phải chọn Run as Administrator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *