1Password v7

12 Likes Comment
1Password v7.0.558 Full Fshare - Phần mềm quản lý mật khẩu 

1Password v7.0.558 Full Fshare - Phần mềm quản lý mật khẩu 

1Password v7.0.558 Full Fshare – Phần mềm quản lý mật khẩu

Đi trước Quên mật khẩu của bạn. 1Password nhớ tất cả chúng cho bạn. Lưu mật khẩu của bạn và đăng nhập vào các trang web chỉ bằng một cú nhấp chuột. Thật đơn giản. 

Các 1Password bạn cần phải nhớ … 
Với 1Password bạn chỉ cần ghi nhớ … một mật khẩu. Tất cả các mật khẩu khác của bạn và thông tin quan trọng được bảo vệ đằng sau mật khẩu chính của bạn, mà chỉ bạn mới biết.

[/su_box]

Ảnh chụp màn hình

1Password v7.0.558 Full Fshare - Phần mềm quản lý mật khẩu 
1Password v7.0.558 Full Fshare – Phần mềm quản lý mật khẩu
1Password v7.0.558 Full Fshare - Phần mềm quản lý mật khẩu 
1Password v7.0.558 Full Fshare – Phần mềm quản lý mật khẩu

Hướng dẫn cài đặt

Hướng dẫn cài đặt phần mềm

1. Cài đặt phần mềm.
Sao chép và thay thế nội dung của thư mục [email protected] File trong đường dẫn sau và thay thế tệp hiện có: (* Tên của PcName của bạn là tên người dùng Windows hiện tại của bạn)

C: \ Users \ * PcName * \ AppData \ Local \ 1password \ app \ 7

Tải về

Chuyển sang trang Download

Pass RAR : hoquangdai.com
Mật khẩu giải nén

Password : taivenhanh.com hoặc www.p30download.com

You might like

About the Author: Hồ Quang Đại

Tôi là Hồ Quang Đại. Thích chia sẽ phần mềm hay dành cho mọi người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *